Prázdninové výstavy

Autor:

27.7.+28.7.2019 Dvoudenní klubová výstava ELSA (DE)

Ice Queen Qwandoya – 2x V1 Antw Dt Ch + 2x Club CAC Elsa
Ashari Pearl for Qwandoya – 2x V1
Latifah Pearl Qwandoya – VN2 + VN1
Heart Beats for Vivi Qwandoya – V2 res Antw Dt Ch

24.8.2019 MVP Mladá Boleslav

Irigo Fifth Element Qwandoya – V 1 CAC
Ghost Rider Qwandoya – V1 CAC = Český šampion !!!

24.8.+25.8.2019 MVP Lipsko & Leipzig Winner (DE)

Flavia Rose Qwandoya – V1 Ant Dt Ch & V1 Ant Dt Ch = Německý šampion !!!
Heart Beats for Vivi Qwandoya – V1 Ant Dt Ch CACIB Leipzig Winner BOS & V4 = Německý šampion + Interšampion !!!
Ice Queen Qwandoya – V1 Ant Dt Ch
Dream Come True Qwandoya – V4 & V2 res Ant Dt Ch

 

Comments

comments