Úspěšná Qwandoyata na podzimních výstavách

Autor:

13.9.2019

Lejonessa Swish Qwandoya – BEST IN SHOW PUPPY !!

13.9.+14.9.2019 

Lord Valentino Qwandoya – 2x BOB Puppy

22.9.2019 NVP Latvia

Dream Come True Qwandoya DEREK – V1 CAC

12.10.2019 MVP České Budějovice

Incredible Saphire Qwandoya – V1 CAC resCACIB (full CACIB)

Lionheart Qwandoya – VN 1

27.10.2019 Baltic Winner (LV)

Imana Goddess Qwandoya LORI – V1 CQ CAC CACIB BOS BALTIC WINNER-19

3.11.2019

Lejonessa Swish Qwandoya – BOB Puppy at KC show Vaxjo

3.11.+4.11.2019 2x MVP Herning (DK)

Lord Valentino Qwandoya – 2x BOB Puppy

10.11.2019

Loscanna Ridgefolk N Qwandoya – Best Puppy, Best Opossite + 3 body na Kanadského šampiona

Comments

comments