„S“ Qwandoya 2022

COSMO & ANI
18.3. 2022
8 štěňátek (5+3)


Matka: JCH BIS LOVE ME ANYWAY QWANDOYA
d.o.b. 14. 2. 2019
Výška: 64,5 cm, váha: 36 kg
(CIB CH JCH BISS Flavia Rose Qwandoya & CIB CH JCH Amazulu M´´ Pele in Sunshine)
HD A/A ED 0/0 OCD neg, SA neg, LTV typ 0, L7, SA neg.
DM N/N, JME N/N, D-locus D/D
EOAD pending
Full dentition with scissor bite

Tituly:
Junioršampion CZ
Klubový šampion ČKRR
Kandidát na titul Český šampion CZ

Otec: GCH JUBA LEE SOLSTICE LUNAR ECLIPSE SC CGC
d.o.b. 4.1.207
Výška: 69 cm , váha: 48 kg
(GCHS DC Juba Lee´s Solstice Moon BN RI SC CGC & CH Juba Lee´s Papa Wasa Speed Racer, SC CGC ROM)
OFA Certified Hips Good & Elbows NormalEyes, Heart, Thyroid, Hearing Normal
DM Normal JME normal
EOAD high confidence clear
Full dentition with scissor bite

Tituly:
Grandšampion USA
SC
CGC

Prarodiče: