„A“ Qwandoya 2010

VRH „A“ 25.2.2010
Bayo Kabo Slunce Zambezi & HeshimaYaKimba Grand Aquarius

11 štěňátek (7 kluků & 4 holky)

narozeno 12 štěňátek – 1 slabý kluk uspán (bezridge)
9 x standard, 1x 3 korunky, 1x krátký ridge
žádný DS, žádný zálomek, bílá ve standardu

 

MultiCh
BAYO KABO Slunce Zambezi
„KIRA“ 

Narozená: 11.6.2006
Výška:65 cm
pšeni?ná barva
úplný n?žkový skus
DKK: A/A
DLK: 0/0
OCD: neg
otec: MultiCh ICh Karoskloof TT Simply Red
matka: Assa Pretoria Rose
chovatel: Bechová Lenka
majitel: Qwandoya kennels
Tituly:
 • Junioršampion Ma?arska
 • Šampion Slovenska
 • Šampion Polska
 • Šampion Rumunska
 • Šampion Bulharska
 • Kandidát na tituly: ICh, Ch SLO, Ch CZ
 • 4x CACIB, 2x res. CACIB, 15xCAC, 5x res. CAC, 4x CAJC
Zkoušky: ZOP, ZV, BZH
ICh MultiCh BIS
Heshima ya Kimba GRAND AQUARIUS
„GRAND“
(Import Jižní Afrika)

Narozený: 13.2.2006
Výška: 68,5 cm
zá?ivá ?ervená pšeni?ná barva
úplný n?žkový skus
DKK: A/A
DLK: 0/0
otec: De Leeuwenjagt Kilimanjaro (SA)
matka: Ch Heshima ya Kimba Chakanyuka (SA)
chovatel: Anke van Wyk (SA)
majitel: Tatyana Volkova
Tituly:
 • BIS Absolute Winner of Dnepropetrovsk
 • Champion of Eurasia-1, 2009
 • Prize-winner of Eurasia-2, 2009
 • Interchampion
 • Multichampion
 • Champion of Belarus
 • Champion of RR Russia Club
 • Young champion of Ukraine
 • Young champion of Moldova
 • Champion of Ukraine
 • Champion of Moldova, Romania, Russia
 • Candidate Slovakia Ch.
 • Grand Champion of Ukraine
 • The Champion of RCF
 • Grand champion of Russia
 • Crufts qualification
 • 41 CAC, 25 BOB, 19 CACIB, 15BIG , BISb-2,2 x BISp,BISp-3, 2 xBIS-4, BIS
 • R-CACIB in EVIAN, France, 30.08.08.

 

web: http://www.bestridgeback.org

Více fotek Kiry zde:
a taky zde:
Více fotek Granda zde:
Tento vrh je pro m? spln?ným snem… Po dlouhém hledání vhodného krycího psa na Kiru sm??ovalo mé hledání jasným sm?rem – do Afriky… Na za?átku jsem nev??ila, že najdu p?esn? takového psa, kterého jsem si vysnila… Ale sen se stal skute?ností a otcem mého plánovaného vrhu bude Grand alias ICh MultiCh BIS Heshima ya Kimba Grand Aquarius.  Jedná se o první krytí tohoto psa ve st?ední, severní a západní Evrop?!
Grand je pes importovaný z jižní Afriky z jedné z nejznám?jších chovatelských stanic Heshima ya Kimba. Grand je elegantní vyšší pes syt? ?ervené barvy s výbornou kostrou, hlubokým hrudníkem, perfektní horní a spodní liníí, skv?lými úhly a nádhernou hlavou s tmavým okem. Má vynikající prostorný pohyb a neskute?n? milou povahu. Grand je klidný, vyrovnaný pes žijící v rodin? s d?tmi. Grand je zdravý mladý pes s negativními výsledky DKK a DLK. Je nesmírn? úsp?šný na poli výstavním, což dokazuje vý?et jeho mnoha titul?. Jedním z jeho nejv?tších úsp?ch? je letošní zá?ijové získání titulu BIS (Best In Show – Absolutní vít?z výstavy).
Na mé osobní setkání s Grandem na WDS a jeho majitelkou Tatyanou jsem se velice t?šila a toto setkání p?ed?ilo mé o?ekávání. Grand si m? získal nejen svým dokonalým exteriérem, ale hlavn? úžasn? milým a p?atelským chovaním. S výb?rem psa jsem opravdu spokojená a vím, že tento pes nasadil op?t la?ku nesmírn? vysoko pro m?j výb?r ps? do budoucna…
Oba Grandovi rodi?e jsou zdraví p?edstavitelé plemena s negativními výsledky DKK a DLK, plnochrupí s korektním skusem, ?ervenopšeni?né barvy. Grand pochází z vyrovnaného vrhu 11 št??at (7+4), z ?ehož 3 št??ata byla hn?donosá.
Grand?v otec – „Ryno“ (De Leeuwenjagt Kilimanjaro)
all photos © by Karoskloof RRs
Grandova matka – „Chaka“ (Heshima ya Kimba Chakanyuka)

all photos © by HYK RRs

Kira je fenka hezké pevné kostry s·krásným hrudníkem a·dnes tak málo vídaným p?edhrudím. Má vynikajíci mechaniku pohybu. Jejími dalšími p?ednostmi jsou krásná hlava, dlouhý elegantní krk a·uzav?ené ko?i?í tlapky. Kira je naprosto zdravá s·negativními výsledky DKK, DLK a·OCD. Kira je majitelkou p?ti šampionát? a kandidátem na t?i další. V·neposlední ?ad? má Kirunka opravdu úžasnou p?átelskou povahu, je neskonale oddaná a·poslušná. Nad její povahou žasne mnoho lidí a ur?it? právem. Její povahové kvality jsou potvrzeny n?kolika složenými zkouškami – ZOP, ZV a·BZH, které ud?lala do svých 18 m?síc?! P?itom zkoušku Základní ovladatelnosti psa (ZOP) složila na 99 b. ze 100 b. a·stala se nejlepším RR na t?chto zkouškách. Lovecké zkoušky: Zkoušky vloh (ZV) v·I. cen? a·Barvá?ské zkoušky honi?? (BZH) v·II. cen?. Všech t?chto zkoušek si velmi cením. Více info o Ki?e zde:
Otcem Kiry je Bongani (INTCh MultiCh Karoskloof TT Simply Red), který letos dokázal vyhrát t?ídu veterán? na Cruft´s 2009.
© Photo’s www.kika-at-work.nl
Krycího pejska jsem vybírala dlouho a pe?liv?. Není jednoduché spojit podmínky nep?íbuznosti, zdravotní· a·exteriérové bezchybnosti a·zajímavého rodokmenu. Timto spojením se vracím k mým nejoblíben?jším africkým liniim a v??ím, že tato krev bude to pravé oživení nejen pro ?eský chov.
Od vrhu o?ekávám hlavn? zdravé št??átka s úžasnou nekonfliktní povahou a·p?kným exteriérem. Ráda bych zachovala silnou avšak elegantní stavbu t?la obou rodi??, korektní výšku a·krásný pohyb. Ocenila bych zachování výrazné p?ednosti Kiry i·Granda – p?kný hrudník a p?edhrudí, které se dnes z·chovu tak trochu vytrácí. Doufám v p?kné hlavy a zajímavou sytou barvu. Nemyslím si, že se z·tohoto spojení narodí hn?donosá št??átka, ale p?íroda n?kdy umí ?arovat, tak se necháme p?ekvapit. Te? už z?stává jen doufat, že se geny nakombinují v·ideálním pom?ru.
Opravdu·si vážím možnosti použít Granda v·mých chovatelských plánech. Pro m? je Grand neoby?ejný pes a·jsem velice zv?davá, jak tento vrh dopadne.
Na tomto míst? bych ráda pod?kovala n?kolika lidem:
 • majitelce Granda Tatyan? za pomoc a poskytnutí informací a dokument? o Grandovi
 • chovatelce Anke a Arnovi van Wyk za dobré rady a možnost použít jejich info a obrázky
 • Milad? Krch?avé za skv?lé nafocení Granda
 • Pet?e Fedorové za VŠECHNO!!!

 

Rodokmen „A“ team

 

BIS Absolute Winner of Dnepropetrovsk 2009
Champion of Eurasia-1, 2009
Prize-winner of Eurasia-2, 2009
Interchampion
Multichampion
Champion of Belarus
Champion of RR Rusia club
Young champion of Ukraine
Young champion of Moldova
Champion of Ukraine
Champion of Moldova
Champion of Romania
Champion of Russia
Candidate Slovakia Ch.
Grand Champion of Ukraine
The Champion of RCF
Grand champion of Russia
Cruft´s qualification
41 CAC, 25 BOB, 19 CACIB, 15BIG , BISb-2,2 x BISp,BISp-3, 2 xBIS-4, BIS

Heshima ya Kimba GRAND AQUARIUS (Imp SA)

HD A/A  ED 0/0
68,5 cm
red wheaten colour
complete scissors bite

 

De Leeuwenjagt Kilimangaro

HD A/A ED 0/0
67 cm
red wheaten colour
complete scissors bite
(gene for brown nose)

Foldsworth Encore
HD A/A
Kulima Boojani
HD A/A
Foldsworth Sapphire
HD A/A
Karoskloof Sheba Emily of de Leeuwenjagt
HD A/A
Ch Kulima Love That Red of Karoskloof
HD A/A
Ch Karos Nomsa of Karoskloof
HD A/A
 

Ch Heshima ya Kimba Chakanyuka

HD A/A ED 0/0 OCD neg
66,5 cm
red wheaten colour
complete scissors bite
(gene for brown nose)

 

Ch Bango Leoridge (L)
HD A/A ED 0/0 OCD neg
red wheaten
complete scissors bite
Ch Filmaker´s Never Surrender of Filmaker ROM
HD A/A
Ch Kennya Aries Blossom of Zeus
HD A/A
red wheaten
Ch Heshima ya Kimba Ashari
HD A/A ED 0/0 OCD neg
66 cm
red wheaten
complete scissors bite
INTCh Ch Rydgeway African Hunter
HD A/A ED 0/0 OCD neg
red wheaten
complete scissors bite
Ch Bella Kimba
HD A/A
64 cm
red wheaten colour
complete scissors bite
Young Champion of Hungary
Champion of Slovakia
Champion of Poland
Champion of Romania
Champion of Bulgaria
candidate for: INTCh, Ch CZ, Ch SLO

BAYO KABO Slunce Zambezi

HD A/A ED 0/0 OCD neg
65 cm
wheaten colour
complete scissors bite

 

International Champion
Luxemburg Junior Champion
German Champion VDH
Luxemburg Champion
Monaco Champion
Niederland Champion
Belgien Champion
German Champion Club RRCD
Mediteran Champion 2004
VDH Europasieger 2005
VDH Bundessieger 2006Karoskloof TT Simply RedHD A/A,ED 0/0,OCD neg
68 cm
red wheaten colour
complete scissors bite
IMPORT SA
KUSA BT 005410

 

CH
Pronkberg Timba
HD A/A, ED 0/0
BQ017213
CH
Rekaylahn Jabulisa of Clachan
HD A/A
BM00930
Sarula Gwiza of Pronkberg
HD A/A
CM013504
CH
Nomvuyo Zuru Thandi of Karoskloof
HD A/A, ED 0/0
CP012961
CH
Rare Earth´s Sunlight Sailor
HD A/A
FCH VC ROM OFA24G
CH
Nomvuyo Nozuko
HD A/A
BH032320
Assa Pretoria Rose

HD A/A
61 cm
wheaten colour
complete scissors bite
CMKU/RR/2167/01/04

Simba of Bo Kama
HD A/A
(imp.NL)
?SHPK-105-93/93/94
CH.Jockular Senzagakona
HD TC
NHSB 171505000
Minga of Bo Kama
HD TC
NHSB 170351
Bea Bohemia Gold
HD A/A
?MKU/RR 1044/98
Atte Rodyry
HD A/A
?LP/RR171/94/96
Enji Ropotamo
HD A/A
?sHPK 73/92/94

 

 

·

 

[Zpět]

Copyright © 2016 Qwandoya Rhodesian Ridgebacks  –